Giới thiệu

Chiến lược con người

Nguồn nhân lực của PPC An Thịnh là sự kết hợp của sức trẻ – tài năng – khát vọng. Bằng chiến lược quản trị nhân sự hợp lý, bằng chính sách phúc lợi hoàn hảo, PPC An Thịnh đã và đang xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên vững mạnh, sẵn sàng đương đầu cùng những thử thách lớn của thị trường và thời đại.
Với mục tiêu trở thành “Bến đỗ cuối cùng cho sự nghiệp của bạn”, chúng tôi coi con người là tài sản quý giá nhất, mong muốn PPC An Thịnh sẽ là lựa chọn cuối cùng trong sự nghiệp của mỗi thành viên.

Các công ty thành viên - đối tác