Đối tác

JiKon

Website: www.jikon.vn
Công ty cổ phần xây dựng nền móng Jikon, chuyên ngành thi công xây dựng nền móng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, quốc phòng…
Sản phẩm chủ yếu của công ty là:
- Thi công cọc khoan nhồi đường kính từ 600mm đến 2500mm
- Thi công cọc khoan nhồi mở đáy
- Thi công cọc barrett
- Thi công tường vây
- Thi công tầng hầm

Các công ty thành viên - đối tác