Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Số lượng: 01   Hết hạn: 30/04/2018

Địa điểm:

Công ty: Công Ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng PPC An Thịnh Việt Nam

Nhóm ngành: Quản lý dự án

Chi tiết Nộp hồ sơ

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN GIỚI THIỆU DỰ ÁN – DỰ ÁN WYNDHAM SOLEIL DA NANG

Số lượng: 20   Hết hạn: 30/09/2017

Địa điểm: Làm việc tại Đà Nẵng

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PPC AN THỊNH VIỆT NAM

Nhóm ngành:

Chi tiết Nộp hồ sơ

Nhân viên Kế toán tổng hợp

Số lượng: 03   Hết hạn: 17/06/2017

Địa điểm: Khách sạn Pan Pacific, số 1 đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PPC AN THỊNH VIỆT NAM

Nhóm ngành: Kế toán

Chi tiết Nộp hồ sơ

PPCAT tuyển dụng kỹ sư cơ điện

Số lượng: 01   Hết hạn: 20/05/2017

Địa điểm: Pan Pacific Hotel

Công ty: PPCAT

Nhóm ngành: Kỹ sư

Chi tiết Nộp hồ sơ

Tuyển Dụng:Kỹ sư chủ trì Cơ điện

Số lượng: 01   Hết hạn: 20/05/2017

Địa điểm: Khách sạn Pan Pacific, số 1 đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PPC AN THỊNH VIỆT NAM

Nhóm ngành:

Chi tiết Nộp hồ sơ

Tuyển dụng: Chuyên viên Pháp chế

Số lượng: 02   Hết hạn: 11/05/2017

Địa điểm: Khách sạn Pan Pacific, số 1 đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PPC AN THỊNH VIỆT NAM

Nhóm ngành: Pháp chế

Chi tiết Nộp hồ sơ

Tuyển dụng: Chuyên viên Đầu tư Dự án

Số lượng: 02   Hết hạn: 11/05/2017

Địa điểm: Khách sạn Pan Pacific, số 1 đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PPC AN THỊNH VIỆT NAM

Nhóm ngành:

Chi tiết Nộp hồ sơ

Tuyển dụng trợ lý pháp lý

Số lượng: 01   Hết hạn: 28/03/2017

Địa điểm: Tầng 3, khách sạn Pan Pacific, số 1 đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PPC AN THỊNH VIỆT NAM

Nhóm ngành: Pháp chế

Chi tiết Nộp hồ sơ

Recruitment for project director

Số lượng: 01   Hết hạn: 28/03/2017

Địa điểm: Level 3, Pan Pacific hotel, Hanoi, Vietnam

Công ty:

Nhóm ngành:

Chi tiết Nộp hồ sơ

Tuyển dụng giám đốc kinh doanh

Số lượng: 1   Hết hạn: 28/02/2017

Địa điểm: Tầng 3, Khách sạn Pan Pacific, số 1 đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PPC AN THỊNH VIỆT NAM

Nhóm ngành: Kinh doanh- Bán Hàng

Chi tiết Nộp hồ sơ

12  

Các công ty thành viên - đối tác