Giới thiệu

Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa chính là sức mạnh, là chất keo gắn kết, thúc đẩy nỗ lực, sáng tạo trong mỗi con người PPC An Thịnh. PPC An Thịnh luôn ý thức tạo ra những giá trị văn hóa, sử dụng giá trị ấy để khẳng định vị thế cũng như khát vọng của mình.
 

Văn hóa đối với PPC An Thịnh là “dám mơ ước lớn”, là sự nhiệt huyết, quyết liệt thực hiện tới cùng hoài bão và lý tưởng đã lựa chọn.
 

Thành viên PPC An Thịnh đến từ nhiều vùng miền địa lý, mang theo mỗi tài năng và cá tính khác nhau, tuy nhiên tất cả đều luôn nỗ lực cống hiến hết mình nhằm chung tay vun đắp xây dựng ngôi nhà chung PPC An Thịnh.
 

“Chúng tôi yêu những giá trị văn hóa do chúng tôi tạo ra. Dù ở bất cứ vai trò và vị trí nào, chúng tôi luôn tự hào là Người PPC An Thịnh”.

Các công ty thành viên - đối tác